QUẢN LÝ DỰ ÁN DÀNH CHO THI CHỨNG CHỈ PMP

Quản lý dự án chuyên dành cho pháp lý dự án

*Khóa PMP chuyên về Pháp lý Dự án
– Quy trình triển khai thủ tục có liên quan đến pháp lý từ bước chuẩn bị, triển khai và kết thúc bàn giao dự án;
– Quy định, chính sách hiện hành liên quan pháp lý dự án;
– Bài tập xử lý các tình huống pháp lý Dự án.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Người quản lý dự án giám sát vòng đời của một dự án từ khi bắt đầu và lập kế hoạch, cho đến khi thực hiện và giám sát. Họ được tham gia với việc quản lý các nhóm dự án, truyền đạt kế hoạch kinh doanh và đánh giá tiến độ. Ngoài ra còn có nhiều vai trò hỗ trợ có thể được thực hiện, bao gồm quản lý dự án cơ sở, nhà tài trợ, trưởng nhóm, cố vấn mua sắm và quản lý chương trình.

Mô tả công việc
Các nhiệm vụ hàng ngày của Người quản lý dự án sẽ khác nhau tùy thuộc vào vai trò và nhiệm vụ cụ thể được giao cho từng cá nhân, nhưng các hoạt động tiêu biểu sẽ bao gồm:

Giao tiếp với khách hàng và đạt được yêu cầu của họ cho một dự án
Đàm phán và đồng ý về chi phí, nguồn lực và thời gian
Tạo một kế hoạch cho từng giai đoạn của dự án
Sử dụng phần mềm được thiết kế để lập kế hoạch, chi phí và mục đích phân tích
Giao tiếp và đàm phán với các nhà cung cấp và nhà thầu
Phân công vai trò và trách nhiệm cho các thành viên của nhóm
Giám sát tiến độ, đảm bảo chất lượng và chi phí đạt được mục tiêu đã đề ra
Báo cáo cho quản lý cấp cao và khách hàng
Danh sách kiểm tra kỹ năng
Tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian
Lãnh đạo và truyền thông
Đàm phán và thuyết phục
Quản lý chi phí và ngân sách
CNTT (phần mềm quản lý dự án có liên quan)
Sáng kiến ​​và làm việc tốt dưới áp lực
Trình độ chuyên môn bổ sung
Sự tiến triển trong sự nghiệp
Điều cần thiết là bạn liên tục mở rộng kiến ​​thức và kỹ năng của mình, để luôn cập nhật với các ngành công nghiệp luôn thay đổi. Điều này sẽ tối đa hóa cơ hội của bạn về triển vọng công việc suốt đời và thành công trong sự nghiệp.”.